סימולטור - מחשבון לחישוב זכאות המענק לעסקים - השתתפות בהוצאות קבועות - פעימה שלישית

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין