הנחיות לציבור לקבלת מענק סיוע לעסקים :מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף covid-19 (נגיף הקורונה) בגין חודשים מרץ-אפריל 2020

  • נושא
    קורונה
  • תאריך פרסום
    10.05.2020

הנחיות לציבור לקבלת מענק סיוע לעסקים :מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף covid-19 (נגיף הקורונה) בגין חודשים מרץ-אפריל 2020