שאלות ותשובות הנוגעות לקבלת מענק (הפעימה השלישית) בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עקב משבר הקורונה

שאלות ותשובות הנוגעות לקבלת מענק (הפעימה השלישית) בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עקב משבר הקורונה

שאלות ותשובות הנוגעות לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים עקב משבר הקורונה