מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה - תיקון החלטת ממשלה

מספר החלטה  152
 • יחידה
  מזכירות הממשלה
 • ממשלה
  הממשלה ה- 35, בנימין נתניהו
 • תאריך פרסום
  28.06.2020
 • תאריך תחולה
  28.06.2020

החלטה מספר 152 של הממשלה מיום 28.06.2020

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.