מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים, לתקופת הקורונה – פעימה שנייה

להגשת הבקשה
להגשת הבקשה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין