אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

פנייה למרכז פניות נהגים ארצי

שירות זה מאפשר למלא טופס פנייה למרכז פניות נהגים ארצי בכל הקשור לעבירות ולדו"חות תנועה.

מרכז פניות נהגים ארצי

במערכת ניתוב השיחות, יש לבחור בשלוחה מספר 2

Top