אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לעיון בחומרי חקירה בנושא דוחות תנועה

שירות זה מאפשר לבקש לעיין בחומרי חקירה בנושא דוחות תנועה או לקבל העתק מהם.

אגף התנועה

טלפון נוסף: 03-9685644
דואר אלקטרוני: bsharon.police@gmail.com

שעות מענה טלפוני

Top