אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

זיהוי רכב שדווח כגנוב לפי מספר לוחית רישוי

שירות זה מאפשר לזהות רכב שדווח במשטרת ישראל כרכב גנוב באמצעות הקלדת מספר לוחית הרישוי.

Top