אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תשלום קנסות תעבורה

שירות זה מאפשר לשלם דוחות תעבורה.

מרכז פניות נהגים ארצי

במערכת ניתוב השיחות, יש לבחור בשלוחה מספר 2

Top