תשלום קנסות תעבורה

שירות מקוון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משטרת ישראל

מרכז פניות נהגים ארצי

פתח תקווה, תא דואר:120, מיקוד:4910002