אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לקבלת תדפיס נקודות חובה לנהג

שירות זה מאפשר לקבל מידע על מצב נקודות החובה שנצברו לנהג.

רישוי קול - מרכז מידע ארצי

חיוג מטלפון קווי: 1-222-56-78

שעות מענה טלפוני

Top