אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

כניסה למערכת רישוי זמין

שירות זה מאפשר לעורכי בקשה ולגורמים מוסמכים להיכנס למערכת המקוונת להגשת היתרי בנייה, 'רישוי זמין'.

לכניסה למערכת
לכניסה למערכת

מרכז התמיכה של רישוי זמין

שעות מענה במרכז התמיכה

Top