מידע משפטי 

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965

חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, נוסח משולב באתר "נבו".

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 13.03.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 13.03.2019
Top