אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מידע משפטי 

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965

    • תאריך פרסום: 
      12.08.1965
    • תאריך עדכון: 
      29.03.2017

חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, נוסח משולב באתר "נבו".

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

Top