אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מידע משפטי 

תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967

    • תאריך פרסום: 
      28.04.1967
    • תאריך עדכון: 
      22.05.2017

תקנות המפרטות את סוגי העבודות והשימושים הטעונים היתר בנייה.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

Top