אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לשינוי כתובת (מען)

שירות זה מאפשר לאזרחי ישראל השוהים בארץ, להגיש בקשה לשינוי הכתובת המופיעה במרשם האוכלוסין. ניתן לבצע את הפעולה באמצעות כניסה למערכת ההזדהות הממשלתית או באמצעות טופס למילוי והדפסה. שימו לב! במקרים מסוימים, המפורטים מטה, לא ניתן לבצע את השירות באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית.

לשינוי כתובת
לשינוי כתובת
Top