אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הסדרת מעמד לבן זוג זר לאחר פטירת בן זוג ישראלי

שירות זה מאפשר לנתינים זרים, אשר קיבלו מעמד מכוח קשר זוגי עם אזרח ישראלי, להסדיר את מעמדם לאחר פטירתו.

Top