אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שינוי כתובת למשלוח דואר

השירות מאפשר לעדכן כתובת למשלוח דואר בנוסף לכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין.

Top