אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שינוי כתובת למשלוח דואר

השירות מאפשר לעדכן כתובת למשלוח דואר בנוסף לכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין.

Top