בקשה לתעודת זהות


{{sqCtrl.config.results.Title}}

{{sqCtrl.config.results.Description}}
{{ sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Title }} {{sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Description}}

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות האוכלוסין וההגירה

מוקד שירות ארצי

לחיוג מטלפון קווי: 074-7083450

חיוג מחוץ לארץ: 972-74-7083450+

דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות מענה טלפוני