אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לתעודת זהות

שירות זה מאפשר לתושבים ולאזרחים ישראליים מעל גיל 16 להגיש בקשה לקבלת תעודת זהות ביומטרית במקום תעודת הזהות הרגילה. לקבלת השירות יש לזמן תור.

לתשומת לבכם! מבקשי שירות המגיעים ללא זימון תור מראש יתקבלו בהתאם לעומס הקיים בלשכה. אנא התאזרו בסבלנות עד להגעת תורכם.
Top