אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל שינוי מען לאזרח ישראלי ו/או לבעל רישיון לישיבת קבע (מען כללי)

מספר:  2.13.0001
    • תאריך פרסום: 
      10.11.2005
    • תאריך עדכון: 
      03.03.2013

נוהל זה מטפל בהודעות על שינוי מען של אזרחי ישראל ושל תושבי קבע. הנוהל בא לקבוע את השיטה לעדכון שינוי מען גם במסגרת הבקשות לשירותים אחרים.

Top