אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשת אישור זכאות לרכישת דירה בתוכניות מחיר למשתכן ומחיר מטרה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה מקוונת לאישור זכאות לרכישת דירה בתוכניות מחיר למשתכן ומחיר מטרה.

Top