שאלות ותשובות בנושא תוכניות "דירה בהנחה"

דירה בהנחה היא שם כולל למגוון מסלולי דיור של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל: מחיר מטרה, מחיר מופחת, מחיר למשתכן ודירה להשכיר.

התנהלות על רקע מגוון התוכניות

הרשמה להגרלה וזכייה

סדרת הגרלות ראשונות

מימון ותשלומים

מול הקבלן לאחר זכייה