בקשה לביטול השתתפות בפרויקט

צילום מסך מתוך אתר ההרשמה להגרלות
צילום מסך מתוך אתר ההרשמה להגרלות

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין