הרשמה להגרלה בתוכניות "דירה בהנחה" ותוכנית המענקים לרוכשי דירות יד שנייה

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין