אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

ספח חדש לתעודת זהות

שירות זה מאפשר לתושבי ואזרחי ישראל לקבל ספח חדש לתעודת זהות במקום ספח שאבד, התבלה או נגנב.
בעלי תעודת זהות ביומטרית יוכלו להדפיס את הספח החדש בעמדות השירות.

Top