אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

ספח חדש לתעודת זהות

שירות זה מאפשר לתושבי ואזרחי ישראל לקבל ספח חדש לתעודת זהות במקום ספח שאבד, התבלה או נגנב.
בעלי תעודת זהות ביומטרית יוכלו להדפיס את הספח החדש בעמדות השירות.

Top