אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל הפקת ספח תעודת זהות במקום ספח שאבד, נגנב או הושחת

מספר:  2.18.0010
    • תאריך פרסום: 
      15.07.2014

נוהל זה עוסק בקביעת השיטה לטיפול בבקשה לספח תעודת זהות במקום ספח שאבד, נגנב, או הושחת.

Top