אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל הפקת תעודת זהות במקום תעודה שאבדה / נגנבה / הושחתה

מספר:  2.18.0004
    • תאריך פרסום: 
      01.07.2014
    • תאריך עדכון: 
      29.05.2017

הנוהל עוסק בבקשות לקבלת תעודת זהות במקום תעודה שאבדה/נגנבה/הושחתה

Top