אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הפקדת פיקדון על-ידי מעסיקים עבור עובדים מסתננים

שירות זה מאפשר למעסיקי עובדים זרים שהם מסתננים, להפקיד עבורם פיקדון.

יחידת הפקדונות

טלפון נוסף 02-6294617
טלפון נוסף 02-6294615

שעות מענה טלפוני

Top