אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הפקדת פיקדון על ידי מעסיקים עבור עובדים מסתננים

שירות זה מאפשר למעסיקי עובדים זרים שהם מסתננים להפקיד עבורם פיקדון.

למילוי ושליחה
למילוי ושליחה

יחידת הפקדונות

טלפון נוסף 02-6294617
טלפון נוסף 02-6294615

שעות מענה טלפוני

Top