אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הפקדת פיקדון על ידי מעסיקים עבור עובדים מסתננים

שירות זה מאפשר למעסיקי עובדים זרים שהם מסתננים להפקיד עבורם פיקדון.

Top