אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

מסמכי מדיניות

מידע על העסקת עובדים זרים ומסתננים 

מידע אודות האיסור להעסקת עובדים זרים ומסתננים, והוראות האכיפה לגבי העסקתם!

Top