אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

חידוש רישיון רכב

שירות זה מאפשר לחדש רישיון רכב וכולל תשלום אגרת רישוי וביצוע מבחן כשירות לרכב (טסט).

Top