אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

זכאות לפטור מאגרת רישוי רכב או קבלת החזר

שירות זה מפרט את התנאים בהם יהיה ניתן לפטור אזרח מתשלום אגרת רישוי רכב או לקבל החזר אגרה. 

Top