אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

פנייה מקוונת להנהלת אגף הרישוי

שירות זה מאפשר להגיש פנייה בנושאי רישוי רכב ונהיגה אל הנהלת אגף הרישוי במשרד התחבורה.

Top