אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הפקדת רישיון רכב

שירות זה מאפשר להקפיא את רישיון הרכב על ידי הפקדתו במשרד הרישוי.

Top