אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

איתור מוסכים מורשים

שירות זה מאפשר לאתר מוסכים מורשים בפיקוח ואישור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולקבל מידע אודותם.

Top