אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

איתור מכוני רישוי מוסמכים למבחן כשירות שנתי לרכב (טסט)

שירות זה מספק מידע על מכוני רישוי לבדיקת תקינות (טסט) רכב בפיקוח ואישור משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

Top