אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

אשרת כניסה למטרת ביקור או תיירות

השירות מאפשר לאזרחים או לתושבי קבע, להגיש בקשה לקבלת אשרת כניסה לישראל עבור תיירים זרים.

Top