אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל הטיפול במתן אשרות כניסה מסוג ב/2 (ביקור) בבקשות המוגשות בלשכות הרשות ממדינות המחוייבות באשרת כניסה

מספר:  5.4.0001
    • תאריך פרסום: 
      10.06.2012
    • תאריך עדכון: 
      19.08.2015

נוהל זה מטפל בבקשות לאשרות כניסה מסוג ב/2 - תייר, ממדינות המחוייבות באשרת כניסה, המוגשות בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה.

Top