אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לתעודת מעבר ישראלית

שירות זה מאפשר לאזרחי ישראל להגיש בקשה לקבלת תעודת מעבר.

חיילים בודדים זכאים לפטור מתשלום האגרה עבור שירות זה.
לתשומת לבכם! מבקשי שירות המגיעים ללא זימון תור מראש יתקבלו בהתאם לעומס הקיים בלשכה. אנא התאזרו בסבלנות עד להגעת תורכם.
Top