אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

דיווח על עבודת בנייה פטורה מהיתר

שירות זה מאפשר לדווח לרשות המקומית על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר בנייה, על פי תקנות התכנון והבנייה

מרכז התמיכה של רישוי זמין

שעות מענה במרכז התמיכה

Top