אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

דיווח על עבודת בנייה פטורה מהיתר

שירות זה מאפשר לדווח לרשות המקומית על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר בנייה, על פי תקנות התכנון והבנייה

מרכז התמיכה של רישוי זמין

שעות מענה במרכז התמיכה

Top