אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

דיווח על עבודת בנייה פטורה מהיתר

שירות זה מאפשר לדווח לרשות המקומית על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר בנייה, על פי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד - 2014

מרכז התמיכה של רישוי זמין

שעות מענה במרכז התמיכה

Top