מידע משפטי 

תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014

    • תאריך פרסום: 
      24.07.2014
    • תאריך עדכון: 
      26.02.2017

תקנות אלו מפרטות את סוגי העבודות והשימושים הפטורים מהיתר בנייה, אם הם עונים על הקריטריונים המפורטים בתקנות.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

Top