מידע משפטי 

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016

תקנות התכנון והבנייה העוסקות בתחום רישוי בניה. התקנות עצמם עוסקות בכל הליך הרישוי לבנייה משלב הבקשה למידע להיתר ועד לתעודת הגמר.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 15.10.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 15.10.2020
Top