אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מידע משפטי 

תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו-2016

    • תאריך פרסום: 
      04.07.2016
    • תאריך עדכון: 
      27.03.2017

תקנות התכנון והבנייה העוסקות בתחום רישוי בניה. התקנות עצמם עוסקות בכל הליך הרישוי לבנייה משלב הבקשה למידע להיתר ועד לתעודת הגמר.

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות

נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.

Top