אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הקמת אגודה שיתופית ורישומה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להקמה ולרישום של אגודה שיתופית.

Top