אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הקמת אגודה שיתופית ורישומה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להקמה ולרישום של אגודה שיתופית.

לקבלת הטופס
לקבלת הטופס

רשם האגודות השיתופיות - הקמת אגודה ורישומה

פקס: 02-6793432
דואר אלקטרוני: IgudShitufi@Economy.gov.il

שעות מענה טלפוני

Top