אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הקמת אגודה שיתופית ורישומה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להקמה ולרישום של אגודה שיתופית.

להדפסה
להדפסה
Top