אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הקמת אגודה שיתופית ורישומה

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להקמה ולרישום של אגודה שיתופית.

Top