אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

אגודות שיתופיות

 

מדריכים ומידע

הצטרפו לרשימת התפוצה וקבלו מידע שוטף מרשם האגודות השיתופיות.
רשימת השירותים שניתן לקבל על ידי האגף לאיגוד שיתופי.
אגודה שיתופית (Cooperative) היא סוג של תאגיד, דהיינו חֶבֶר בני אדם המתאגדים ביחד להשגת מטרה משותפת, ומקימים גוף שהוא ישוּת משפטית נפרדת, כלומר הזהות של התאגיד שונה מהזהות של החברים בו.
הקואופרטיבים פועלים למען הורדת יוקר המחייה, תוך שאיפה לנצל את כוח ההתאגדות למען הוזלת מחירים של מוצרים ושירותים.
עסקים חברתיים יכולים להתאגד בצורות שונות, כגון חברה בע"מ, עמותה או אגודה שיתופית.
כחלק מהבטחת התנהלותן התקינה של האגודות וכחלק מיישום סמכות הפיקוח של הרשם, מוטלות על האגודות בפקודה ובתקנות חובות שונות, ובהן חובת ניהול מרשמים, חובת העברת דיווחים לרשם ועוד. להלן נפרט את החובות העיקריות המוטלות על האגודות.
בדף זה תמצאו דוגמאות לכתיבת תקנון של אגודה שיתופית.
בדף זה תמצאו תשובות לשאלות נפוצות בנושא אגודות שיתופיות
עם הקמתה מקבלת אגודה שיתופית גם סיווג לפי תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), תשנ"ו-1995.
קואופרטיבים ברחבי העולם מאפשרים לאנשים לעבוד יחד במטרה להקים חברות שמייצרות מקומות עבודה ושגשוג כלכלי, ונועדו לשרת את החברים שלהם, בין אם הם לקוחות, עובדים או הקהילה המקומית.
כדי להבטיח את התפתחותן של האגודות השיתופיות ולעודד את הרעיונות הכלכליים-חברתיים העומדים בבסיסה של התארגנות זו, ועל מנת להבטיח שלא יקופחו מגזרים חלשים, הוקנו לרשם האגודות השיתופיות סמכויות פיקוח שונות.
 

חדשות

26.10.2017
במסגרת העמקת האכיפה, בחודש הקרוב ישלחו התראות לפני הטלת קנס מנהלי, לאגודות מפרות וחברי הנהלתן, אשר לא הגישו דוחות כספיים וסקירת מנהלים עבור השנים 2012-2015.
12.01.2017
רשם האגודות השיתופיות פרסם גילוי דעת בנושא ועדת צרכים מיוחדים בקיבוץ מתחדש, בו מובהרת עמדת הרשם ביחס לסוגיות שונות שהתעוררו בעניין זה.
 

שירותים

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להקמה ולרישום של אגודה שיתופית.

שירות זה מסביר את אופן הדיווח בעת בחירת ועד הנהלה של אגודה שיתופית ובעת כל שינוי בהרכבו.
 

שירות זה מסביר את תהליך הגשת הדוחות הכספיים השנתיים לרשם האגודות השיתופיות.

שירות זה מאפשר להגיש לרשם האגודות השיתופיות בקשה לשעבוד נכסיה של אגודה שיתופית. 

שירות זה מאפשר לאגודה שיתופית להגיש בקשה לביטול קנס מינהלי, שניתן בעקבות אי עמידה בחובות המוטלות על אגודה. 

שירות זה מבהיר את הליך יישוב הסכסוכים באגודה שיתופית שבתקנונה נקבע שיישוב הסכסוכים יתבצע בפני רשם האגודות השיתופיות. 
 

מדיניות ונהלים

Top