אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שינוי תקנון אגודה שיתופית

שירות זה מאפשר לאגודה שיתופית להגיש בקשה לשינוי תקנונה.

להדפסה
להדפסה

רשם האגודות השיתופיות - שינוי תקנון

פקס: 02-6793432
דואר אלקטרוני: IgudShitufi@Economy.gov.il

שעות מענה טלפוני

Top