אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שינוי תקנון אגודה שיתופית

שירות זה מאפשר לאגודה שיתופית להגיש בקשה לשינוי תקנונה.

Top