אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שינוי תקנון אגודה שיתופית

שירות זה מאפשר לאגודה שיתופית להגיש בקשה לשינוי תקנונה.

Top