אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

תעודת פטירה

השירות מאפשר לבן משפחה מקרבה ראשונה להגיש בקשה לקבלת תעודת פטירה עבור מי שנפטר בארץ. 

Top