אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תעודת פטירה

השירות מאפשר לבן משפחה מקרבה ראשונה, להגיש בקשה לקבלת תעודת פטירה עבור מי שנפטר בארץ. 

Top