אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

תעודת פטירה

השירות מאפשר לבן משפחה מקרבה ראשונה להגיש בקשה לקבלת תעודת פטירה עבור מי שנפטר בארץ. 

לקבלת שירות בלשכות הרשות חובה להציג תעודת זהות. רישיון נהיגה אינו מהווה מסמך מזהה.
Top