תמצית רישום ממרשם האוכלוסין (ללא עלות)

שירות מקוון
חובה להציג תעודת זהות בקבלת שירות בלשכות הרשות. רישיון נהיגה אינו מהווה מסמך מזהה.

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות האוכלוסין וההגירה

מוקד שירות ארצי

טלפון נוסף: 074-7083450

חיוג מחוץ לארץ: 972-74-7083450+

דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות מענה טלפוני