אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תמצית רישום ממרשם האוכלוסין

השירות מאפשר לאזרחי ישראל ולתושביה לקבל תעודה המכילה תמצית פרטי רישום ממרשם האוכלוסין.

Top