אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל הפקת תמצית רישום רגילה או מורחבת

מספר:  2.17.0001
    • תאריך פרסום: 
      27.02.2005
    • תאריך עדכון: 
      01.09.2016

נוהל זה מטפל בהנפקת תמצית רישום הכוללת את הפרטים האישיים כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין. מטרת הנוהל היא לקבוע שיטה לטיפול בבקשות השונות.

Top