אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לתעודת מעבר לזרים

שירות זה מאפשר לזרים להגיש בקשה לקבלת תעודת מעבר.

לתשומת לבכם! מבקשי שירות המגיעים ללא זימון תור מראש יתקבלו בהתאם לעומס הקיים בלשכה. אנא התאזרו בסבלנות עד להגעת תורכם.

מרכז שירות ומידע ארצי

לחיוג מטלפון קווי: 1-222-3450
פקס: 02-6294442

פקס נוסף

Top