אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בקשה לתעודת מעבר לזרים

שירות זה מאפשר לזרים להגיש בקשה לקבלת תעודת מעבר.

חיילים בודדים זכאים לפטור מתשלום האגרה עבור שירות זה.
לתשומת לבכם! מבקשי שירות המגיעים ללא זימון תור מראש יתקבלו בהתאם לעומס הקיים בלשכה. אנא התאזרו בסבלנות עד להגעת תורכם.

מרכז שירות ומידע ארצי

לחיוג מטלפון קווי: 1-222-3450
פקס: 02-6294442

פקס נוסף

Top