אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה למקלט מדיני בישראל

שירות זה ניתן לנתינים זרים המבקשים להגיש בקשה למקלט מדיני בישראל. 

Top