אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל

מספר:  5.2.0012
  • נושא: 
  • תאריך פרסום: 
   02.01.2011
  • תאריך עדכון: 
   16.01.2018

מטרת הנוהל הינה לקבוע את הליך הטיפול במבקשי מקלט בישראל ובמי שהוכרו כפליטים של יד שר הפנים מכוח האמנה בדבר מעמדם של פליטים משנת 1951.

Top