קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה

חובה להציג תעודת זהות בקבלת שירות בלשכות הרשות. רישיון נהיגה אינו מהווה מסמך מזהה.

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות האוכלוסין וההגירה

אגף היתרים - ענף מומחים

דואר אלקטרוני: