אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים

מספר:  5.3.0041
  • נושא: 
  • תאריך פרסום: 
   10.12.2015
  • תאריך עדכון: 
   11.06.2017

מטרת נוהל זה הינה להסדיר את הליך הגשת בקשה של מעסיק לקבלת היתר להעסקת מומחה זר ולהארכתו של היתר ההעסקה, הליך הגשת בקשה ואופן הטיפול בבקשות.

Top